תנאי שימוש באתר ז'רגון

 

השימוש באתר זה Jargon ("האתר")  כפוף לתנאים אלו להלן.

גלישתך באתר והשימוש בו מהווים הסמכתך לתנאים אלו.

1. התוכן והמידע הכלולים באתר, זכויות היוצרים והקנין הרוחני במידע האמור, ובכלל זה השם Jargon, שייכים ליוצרי האתר.

2. אין כל ודאות כי התוכן מלא, מעודכן או מדוייק. בכלל זה אין לראות בתכנים הכלולים באתר משום ייעוץ אישי הניתן על ידי גורם מוסמך

3. אנו פוטרים בזאת את יוצרי האתר, ואת הצדדים השלישיים אשר ליוצרי האתר אין שליטה עליהם, מאחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד, ישירים או עקיפים, בשל כל הקשור לשימוש בהמלצות, דעות, הסברים, פרשנות וכל מידע או תוכן אחר המוצג האתר.

4. אין להעתיק, להקליט, להפיץ, לבצע, למכור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים ובחומרים האמורים בכל דרך שהיא ללא אישורם המפורש של יוצרי האתר

5. ליוצרי האתר ההזכות לשנות תנאים אלו לעיל בכל עת ללא הודעה מוקדמת.